09 mars 2009

Definisjon av en elektrisk sykkel.

Hva som kan betraktes som en elektrisk sykkel er regulert av et EU-regulativ og har følgende begrensninger:
-Hjelpemotoren kan være på inntil 250W.
-Motoren kan kun være virksom samtidig med at man tråkker på pedalene. Det skal altså ikke være mulig å sitte rolig på sykkelen uten å trå og så kunne gi gass med f.eks. et gasshåndtak.
-Motoren må koble ut straks man kobler inn en av bremsene.
-Maksimal hastighet skal være 25km/t. Over denne hastigheten skal motoren koble ut.

En slik sykkel kan benyttes av alle uten noen form for godkjenning eller opplæring, og på alle steder det er tillatt å ferdes med sykkel. Men dersom ett eller flere av disse kravene ikke tilfredsstilles, er sykkelen å betrakte som et motorisert kjøretøy og må dermed typegodkjennes og registreres som moped eller motorsykkel.

Det er ingen aldersgrense på tråsykler med elektrisk hjelpemotor og jeg har ikke sett noen anbefalte aldersgrenser, men personlig ville jeg nok anbefalt at barn under tolv år ikke benytter slike sykler. Barn er generelt ukritiske og uoppmerksomme, og risikoen for uhell øker med hastigheten. Selv yngre barn vil lett holde relativt høy hastighet med en slik sykkel og det bør dermed vurderes nøye av foreldrene hvorvidt barnet er modent for en slik sykkel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar